Registrácie

Potrebné formuláre a dokumenty k registrácii klubov a hráčov za členov Slovenského zväzu crossmintonu.

IBAN Slovenského zväzu crossmintonu: SK81 8330 0000 0025 0278 9143

Do správy pre príjemcu napíšte napr.: klub clensky poplatok „názov klubu“ alebo clensky poplatok „meno hráča“


Jednoduchá registrácia klubu do SZCr je možná vypísaním prihlášky štatutárnym zástupcom klubu, poslaním potvrdenej prihlášky (môžete poslať aj oskenovanú na email: info@szcr.sk) a zaplatením ročného členského poplatku (1€).


Registrácia hráča za člena SZCr je potrebná pre účasť na crossmintonových turnajoch zaradených do kalendára turnajov SZCr a ICO. S prihláškou hráča do SZCr je potrebné poslať aj Súhlas na spracovanie osobných údajov (môžete poslať aj oskenovanú na email) a fotografiu hráča na email: info@szcr.sk, potrebných pre vytvorenie elektronického registračného preukazu. Členský poplatok na rok 2024 za hráča je 1€.