Stanovy Slovenského zväzu crossmintonu

Stanovy Slovenského zväzu crossmintonu schválil prípravný výbor dňa 13. 8. 2023. Ich výklad vykonáva výbor SZCr. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia 17.10.2023. MV SR ich registrovali pod číslom VVS/1-900/90-67227.