Kontakty

Slovenský zväz crossmintonu

Obrancov mieru 3, Prešov 080 01

Email: info@szcr.sk

IBAN: SK81 8330 0000 0025 0278 9143

IČO: 55697364

registrácia MV SR: VVS/1-900/90-67227

Vladimír Pjecha
prezident SZCr a člen VV

Email: info@szcr.sk

Telefón: 0908 08 33 17

Silvia Hiščáková
Generálny sekretár SZCr

Ďalší členovia Výkonného výboru

Tamara Lukáčová
Viceprezidentka SZCr a členka VV
Peter Mochňák
člen VV
Maroš Poremba
člen VV
Marián Svoboda
člen VV

Športovotechnická komisia

Peter Mochňák
Predseda ŠTK
Rastislav Michalík
člen ŠTK
Tamara Lukáčová
členka ŠTK

Revízna komisia

Marián Pjecha
Predseda RK
Katarína Daduľáková
členka RK
Mária Ščávnická
členka RK